x Bezpieczny Hotel - przestrzegamy zasad ochrony przed zakażeniem COVID-19.

Warunki rezerwacji

 • Jeśli są Państwo zdecydowani na pobyt w naszym obiekcie, prosimy o kontakt telefoniczny: 91 38 40 874, lub e-mail: info@balticsun.pl .
 • Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku na konto lub przekazem pocztowym, w wysokości 20% wartości usługi.
 • Pozostała należność płatna jest przy zameldowaniu, w dniu przyjazdu.
 • Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia podczas trwania pobytu, jak również skrócenie pobytu, nie zobowiązuje ośrodka do zwrotu wniesionej opłaty.
 • Rezerwacja pobytu oznacza akceptację regulaminu.
 • Reklamacje prosimy zgłaszać mailowo na adres: info@balticsun.pl, termin rozpatrzenia do 14 dni roboczych.
 • Anulowanie rezerwacji (odstąpienie od umowy):
  Gość zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji po dokonaniu rezerwacji i całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 14 dni przed przyjazdem.

 • Dane do wpłaty na konto:

FIRMA: PRO-KOM Kaczmarski Artur
TYTUŁ WPŁATY: nazwisko / termin pobytu / ilość osób
NR KONTA PLN:
GBWCPLPP
72 9393 0000 0016 7569 2000 0010

 • Nr konta dla wpłacających z za granicy:

NR KONTA EURO:
GBWCPLPP
93 9393 0000 0016 7569 2000 0020