x Bezpieczny Hotel - przestrzegamy zasad ochrony przed zakażeniem COVID-19.

Voucher

Zapraszamy do zakupu Vouchera na wybraną kwotę:

500 zł, 700 zł, 1000 zł, 1300 zł, 1500 zł

Wybierz jedną z powyższych kwot lub wpisz inną, jeżeli interesuje Cię inna kwota i napisz do nas!

    Formularz Kontaktowy

    Kierownictwo Baltic Sun jako Administrator danych osobowych w rozumieniu "RODO" (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informuje, że przetwarzanie danych osobowych Gości hotelowych odbywa się wyłącznie w zakresie wyznaczonym przez prawo administracyjne oraz dla potrzeb związanych z wystawieniem dokumentów finansowych potwierdzających rozrachunki z tego tytułu.
    Każde przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych będzie poprzedzone procedurą uzyskania zgody osoby zainteresowanej zgodnie z art. 6 RODO.